Languages
estonian-english-german


Kokkuvõte "MADE in Padasjoki" üritusest 8. - 10. Veebruaril 2019

Reede 8.2. Avatakse võistluskeskuses kell 9.00

ajamaja Onnenmyyrä luuk 3 17510 Nyystölö. www.onnenmyyra.fi

Majutuspaketid on saadaval pe-la ja la-pühapäev või pe-päike,

lähemalt www.madeinpadasjoki.info

Toitlustus, talvel lõbus kogu päeva pikkuses igas vanuses.

Baar on avatud Karaoke'is kella 18.00-22.00.

Laupäev 9.2.

Majutuspakettides on ka laupäev

Peaaegu piiramatu talvekunstiüritus võistluskeskuses. Saate registreerida

korraldajatele majatalo@protonmail.com. Sa võid teha kunsti üksi kui komplekti

või kuidas sa seda tahad. Osavõtutasu ei ole.

Toote esitlused, lõunasöök (madekeitto), grillimine jne

Kari "Pörje" Nyberg juhendab ja näitab, kuidas kala käideldakse.

Jne .--- jne ...

Põhiturniir MADE Padasjoki jääpüügil Nyystölä lahes

Registreerimisjuhised ürituse veebilehel www.madeinpadasjoki.info

Transport võistluskeskusest bussiga kell 15.00 (ca 1,2 km) Päijänne kaldale

ja sealt kell 21.00.

Baar on avatud kuni kella 02.00

Elav muusika, esinemine MKACis https://www.facebook.com/mkacband/

Täiendavat teavet uuendatakse kuni ürituseni www.madeinpadasjoki.info

Päringud: majatalo@protonmail.com või simo.jalli@luke.fi

Külalistemaja / võistluskeskus otse: telefon  +358 400 499839


Summary of the "MADE in Padasjoki" event on 8-10 February 2019

Friday 8.2. Are opening at 9:00 am in the competition center

time house Onnenmyyrä hatchway 3 17510 Nyystölä. www.onnenmyyra.fi

Accommodation packages available on Fri-Sat and Sat-Sun or Fri-Sun,

for more details www.madeinpadasjoki.info

Meals, winter fun all day long for all ages.

The bar is open from 18:00 to 02:00 in Karaoke, etc.

Saturday 9.2.

Accommodation packages also include Sat-Sun

Almost unlimited winter art event at the competition center. You can register

for organizers majatalo@protonmail.com. You can make art alone, as a set

or how you want it. There is no entry fee.

Product presentations, lunch (madekeitto), barbecue, etc.

Kari "Pörje" Nyberg guides and shows how fish is handled.

Etc .--- etc ...

Main event MADE in Padasjoki ice fishing in the Bay of Nyystölä

Registration instructions on the event's website www.madeinpadasjoki.info

Transport from the competition center by bus at 15:00 (approx. 1.2 km) to the shore of Päijänne

and from there at 21:00.

Bar open until 02:00

Live music, performing at MKAC https://www.facebook.com/mkacband/

More information is updated until the event on www.madeinpadasjoki.info

Inquiries: majatalo@protonmail.com or simo.jalli@luke.fi

Guest house / competition center directly: phone +358 400 499839


Zusammenfassung der Veranstaltung "MADE in Padasjoki" am 8. und 10. Februar 2019

Freitag 8.2. Eröffnung um 9:00 Uhr im Wettkampfzentrum

Zeithaus Onnenmyyrä Luke 3 17510 Nyystölö. www.onnenmyyra.fi

Übernachtungspakete von Fr-Sa und Sa-So oder Fr-So,

Weitere Informationen finden Sie unter www.madeinpadasjoki.info

Mahlzeiten, Winterspaß den ganzen Tag für alle Altersgruppen.

Die Bar ist von 18:00 bis 02:00 Uhr in Karaoke usw. geöffnet.

Samstag 9.2.

Die Übernachtungspakete beinhalten auch Sa-So

Fast unbegrenztes Winterkunstereignis im Wettkampfzentrum. Du kannst dich registrieren

für Veranstalter majatalo@protonmail.com. Du kannst Kunst alleine machen, als Set

oder wie du es willst. Es gibt keine Startgebühr.

Produktpräsentationen, Mittagessen, Grillen usw.

Kari "Pörje" Nyberg führt und zeigt, wie mit Fisch umgegangen wird.

Usw. - etc ...

Hauptveranstaltung MADE in Padasjoki Eisfischen in der Bucht von Nyystälä

Registrierungshinweise auf der Website der Veranstaltung www.madeinpadasjoki.info

Transport vom Wettkampfzentrum um 15:00 Uhr (ca. 1,2 km) zum Ufer von Päijänne

und von dort um 21:00 Uhr.

Bar bis 02:00 Uhr geöffnet

Live-Musik bei MKAC https://www.facebook.com/mkacband/

Weitere Informationen werden bis zur Veranstaltung auf www.madeinpadasjoki.info aktualisiert

Anfragen: majatalo@protonmail.com oder simo.jalli@luke.fi

Gästehaus / Wettkampfzentrum direkt: Tel. +358 400 499839 (english/suomi)